You are on page 1of 2

MISIEO

PRZYCZEP POCZTKOWY

PRZYCZEP KOOCOWY

CZYNNO

UNERWIENIE

UNACZYNIENIE

MINIE KLATKI PIERSIOWEJ Misieo piersiowy cz. obojczykowa: przyrodkowa wikszy (pectoralis poowa obojczyka major) cz. mostkowa: przednia powierzchnia mostka i chrzstki ebrowe I-VI cz. brzuszna: pochewka m. prostego brzucha

Grzebieo guzka wikszego koci ramiennej

Misieo piersiowy mniejszy (pectoralis minor) Misieo podobojczykowy (subclavius) Misieo zbaty przedni (serratus anterior)

Minie midzyebrowe zewntrzne (inercostales externi) Minie midzyebrowe wewntrzne (intercostales interni) Misieo poprzeczny klatki piersiowej (transversus thoracis)

Rozpoczyna si zbami Wyrostek kruczy opatki (pasmami) na trzonach od II do V ebra Powierzchnia grna, koniec Dolna powierzchnia kooca barkowego przymostkowy ebra I. obojczyka. Rozpoczyna si zbami na Wkna biegn do brzegu dziewiciu grnych ebrach (dwa przyrodkowego opatki przyczepy na ebrze II) Cztery dolne przyczepy ebrowe wchodz zbami midzy zby minia skonego zewntrznego brzucha. Kierunek przebiegu wkien - domostkowo Warga wewntrzna ebra Brzeg dolny niej pooonego ebra grnego i warga zewntrzna ebra dolnego Kierunek przebiegu wkien - dokrgosupowo Brzeg dolny grnego zebra do Brzeg grny niej lecego ebra wewntrz od bruzdy ebra Powierzchnia tylna wyrostka Kooczy si picioma zbami na granicy mieczykowatego i czd dolna chrzstno-kostnej szstego do trzonu mostka. drugiego ebra. Ku doowi czy si bezporednio z miniem poprzecznym brzucha.

Cz. ob. przywodzi rami i ustala gow k. ramiennej w stawie Cz most i brzuszna: przywodzi rami i obnia kod ramienn W caoci misieo przy ustalonej klatce piersiowej przywodzi opuszczone rami i pociga je nieco ku przodowi. Jeli rami jest uniesione, to obnia je. Przy ustalonym ramieniu (np. w zwisie) pociga klatk piersiow ku grze. Pomocniczo wspomaga wdech unosi ebra przy ustalonych ramionach (np. przy oparciu si o st w pozycji stojcej). Obnia bark lub ustala go w stosunku do klatki piersiowej. Unosi ebra wspomaga wdech. Ustala obojczyk w stawie mostkowo-obojczykowym przyciga obojczyk do dou i do przodu. Pociga opatk ku bokowi; pociga opatk ku przodowi i obraca opatk ktem bocznym ku grze odwodzi w ten sposb kooczyn ponad poziom. Przyciska opatk do klatki piersiowej. Przy ustalonej opatce dziaa jako silny misieo wdechowy

Nerw piersiowy przedni (przyrodkowy?)

Ttnica barkowopiersiowa

Nerw podobojczykowy C5-C6 Nerw piersiowy dugi

Ttnica podobojczykowa Ttnica piersiowa boczna i gazki ttnicy piersiowo-grzbietowej

Unosz ebra, zwikszaj pojemnod klatki piersiowej minie WDECHU.

Nerwy midzyebrowe

Ttnice midzyebrowe

Opuszczaj ebra, zmniejszaj pojemnod klatki piersiowej minie WYDECHU. czy czd doln mostka z ebrami. Czd dolna, poprzeczna, zmniejsza kt przyczepu chrzstki ebrowej do mostka, dziaa wic wydechowo. Nerwy midzyebrowe Gazki ttnicy piersiowej wewntrznej

MISIEO

PRZYCZEP POCZTKOWY

PRZYCZEP KOOCOWY

CZYNNO

UNERWIENIE

UNACZYNIENIE

MINIE BRZUCHA Misieo skony zewntrzny brzucha (obliquus externus abdominis) Misieo skony wewntrzny brzucha (obliquus internus abdominis)

Od V do XII ebra skonie do kresy biaej

Grzebieo biodrowy koci biodrowej, do guzka onowego i do pochewki m. prostego brzucha

Zgina krgosup w bok i obraca tuw w stron przeciwn; skurcz obustronny tych mini zgina krgosup i pociga klatk piersiow ku doowi (wspomaga wydech). Przy ustalonej klatce piersiowej dwiga miednic. Obustronny skurcz zgina tuw do przodu, rwnoczenie pocigajc klatk piersiow ku doowi (wydech). Skurcz jednostronny obraca tuw w t sam stron, cofa staw ramienny z tej samej strony, wsppracujc z m. skonym zewntrznym ze strony przeciwnej Najsilniejszy antagonista minia prostownika grzbietu! Zgina tuw do przodu, przy tym opuszcza ebra (wydech), wzmacnia toczni brzuszn.

Nerwy midzyebrowe

Dolne ttnice midzyebrowe

Powierzchnia tylna zczonych blaszek powizi piersiowoldwiowej; kresa porednia grzebienia biodrowego; 2/3 boczne wizada pachwinowego Powierzchnia przednia V-VII chrzstki ebrowej; wyrostek mieczykowaty i wizada ebrowo-mieczykowe.

Brzeg dolny eber XII-X.

Misieo prosty brzucha (rectus abdominis)

Silne paskie cigno koocowe przyczepia si do grnej gazi koci onowej oraz do powierzchni przedniej spojenia onowego, krzyujc si z wknami strony przeciwnej. szerokie rozcigno wytworzone z wkien miniowych biegnie do kresy biaej. Czd wkien tworzy m. dwigacz jder, czd wkien tworzy misieo midzydokowy.

Nerwy midzyebrowe

Ttnice nadbrzuszne

Misieo poprzeczny brzucha (transversus abdominis)

Szecioma zbami na powierzchni wewntrznej chrzstek ebrowych VII-XII; wzdu linii poczenia blaszek powizi piersiowo-ldwiowej; od wargi wewntrznej grzebienia biodrowego; od bocznej poowy wizada pachwinowego.

Zmniejszanie pojemnoci klatki piersiowej zblia ebra do siebie czynnod wydechowa. Gwny misieo tworzcy toczni brzuszn wspomaga wydalanie kau i moczu.

Nerwy midzyebrowe

Ttnica gboka okalajca biodro